2018

Rapport 2018:102. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslöv socken, Träslöv 5:3, 15:1 och 19:35
Kajsa Andreasson med bidrag av Alf Ericsson

Arkeologerna genomförde i augusti 2018 en arkeologisk utredning i Träslöv, Halland. Vid utredningen påträffades bland annat stolphål och härdar, samt slagen flinta.