2020

Rapport 2020:47. Arkeologisk utredning, steg 2. Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Rängs socken, Höllviken 23:7
Magnus Andersson

Med anledning av att Vellinge kommun planerar att utvidga skolområdet vid Ängdalaskolan i Höllviken, Skåne har Arkeologerna, Statens historiska museer i Lund, genomfört en arkeologiska utredningen steg 2 under hösten 2019. Inom exploateringsområdet, som var drygt 70 000 kvadratmeter stort, påträffades endast sex anläggningar (tre stolphål, två gropar, en härd). Dessa fanns spridda inom undersökningsområdets sydvästra fjärdedel. Anläggningarna kan betraktas som sporadiska aktiviteter i anslutning till de närliggande förhistoriska platserna Räng 4:1, 4:2 och 4:3.