2017

Rapport 2017:82. Arkeologisk utredning, steg 1, 2017, Kronobergs län, Småland, Älmhults kommun, Stenbrohult socken, väg 23.
Anne Carlie

Trafikverket planerar att bygga om väg 23 delen förbi Älmhult, på en sträcka av cirka 5,3 kilometer. En arkeologisk utredning genomfördes, vid fältbesiktningen besöktes två lokaler inom det planerade vägområdet. Inga arkeologiska lämningar påträffades vid besiktningen, som motiverar fortsatta antikvariska insatser