2018

Rapport 2018:80. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Husby-Rekarne socken,
fastigheterna Husby-Rekarne 3:13 m.fl.
Wivianne Bondesson