2017

Rapport 2017:38. Arkeologisk undersökning, Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Hamrånge socken, Axmar bruk 1:51
Författare: Maria Flinck Med bidrag av Inga Blennå, Jens Heimdahl, Pär Karlsson och Karin Lindeblad

Under år 2016 utarbetades ett vårdprogram för två trädgårdar i kulturreservatet Axmar bruk i Gävleborgs län. I arbetet med vårdprogrammet har växtinventeringar, arkivstudier, en arkeologisk undersökning samt en markradarundersökning genomförts. Vårdprogrammet innehåller en sammanställning av trädgårdarnas historia, en underhållsplan samt en skötselbeskrivning