2020

Rapport 2020:131. Arkeologiskt kunskapsunderlag och utredning etapp 1. Skåne, Simrishamns kommun, Östra Tommarps socken, fastighet Tommarp 44:1, 144:4, 145:1, och 146:1,
Hanna Menander, Alf Ericsson & Julius Lundin