2019

Rapport 2019:65. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Örby socken, Skene 72:1
Jörgen Streifert och Christina Rosén

Inför arbete med detaljplan för fastigheten Skene 72:1 har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk utredning. Ett stort antal schakt upptogs, men få lämningar av antikvariskt intresse framkom. Sammantaget observerades fyra spridda keramikbitar av historiskt ursprung och en härd.