Boplatsgrop

Publikation

Boplatsvall och boplatsgropar

Arkeologisk förundersökning, Västerbotten Torbjörn Holback

Publikation

Fler boplatsområden vid Borgeby

Rapport 2023:2 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Boplatslämningar från förhistorien utanför Helsingborg

Rapport 2022:71 Arkeologisk utredning, Skåne Bo Friman