förhistorisk tid

Publikation

Asmundtorp 1:275 och 29:2

Rapport 2020:25. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2019, Skåne. Nina Trulsson

Blogginlägg 2017.10.11

Stala 341, Orust, Avklarad!

Följ med oss när vi undersöker 6 stensättningar och hur vi arkeologer arbetar ute i fält. Nu är 1 av 6 fornlämningar undersökt.

Publikation

Kåseberga 14:79, 14:117 och delar av 14:95

Rapport 2016:23. Arkeologisk utredning, Skåne. Bengt Söderberg & Annika Knarrström

Publikation

Två förhistoriska boplatser vid Vallkärratorn

Rapport 2017:84. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 8:8, 8:80 och del av 8:88, Vallkärra 71 och 73. Arkeologisk förundersökning 2016.