Gamla Stan

Publikation

Ombyggnad av en källare

Rapport 2020:53. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Schakt i Gamla Stan

Rapport 2016:102. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm och Tomas Westberg