2020

Rapport 2020:53. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Stockholm stad, Kvarteret Cepheus 24, fornlämning L2015:7789 (Stockholm 103:1)
Peter Berg