2016

Rapport 2016:102. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Storkyrko socken, Stockholms stad, Kvarteret Cepheus, Stockholm 103:1.

Ann-Mari Hållans Stenholm och Tomas Westberg

Inför nedläggande av fjärrvärme genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i Svartmangatan och Källargränd samt i kvarteret Cepheus, Gamla stan, Stockholms stad.