gravhög

Publikation

Upptrampade ben

Rapport 2020:128. Arkeologisk efterundersökning, Skåne. Björn Wallebom och Caroline Ahlström Arcini

Publikation

Gravhög på höjd och mesolitisk boplats

Rapport 2020:52. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Djurslöv, inför detaljplaneläggning

Rapport 2017:86. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Kennet Stark