2020

Rapport 2020:52. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Foss socken, fastighet Säleby 2:3, fornlämning L1969:1314 (Foss 187:1) och L1959:4919 (Foss 598)
Pia Claesson

Våren år 2020 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning av en gravhög, Foss 187:1 (L1969:1314). I tillägg utfördes även en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av en senmesolitisk boplats, Foss 598 (L1959:4919).