Ostlänken

Blogginlägg 2015.09.07

Förflyttning söderut

Vi har nu avslutat undersökningarna på Kolmården för den här gången. Målet har framförallt varit att hitta lämningar från stenåldern...

Blogginlägg 2015.04.19

Olika former av projektering

Det är inte bara vi arkeologer som är ute i granskogen vid Karlsmossen på Kolmården. Idag mötte vi två geotekniker...