Östra Torn

Publikation

Östra Torn 29:8

Rapport 2018:20. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Östra Torn 29:8 och 27:2

Rapport 2018:28. Rester av stolphål, gropar och härdar samt ett långhus utanför Lund. Magnus Andersson med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Östra Torn 27:13

Rapport 2015:111. Arkeologisk undersökning 2014, Skåne. Ola Kronberg

Publikation

Östra Torn 29:8

Rapport 2016:5. Arkeologisk utredning, Skåne. Ola Kronberg

Publikation

Östra Torn 29:24

Rapport 2017:34. Arkeologisk utredning, Skåne. Magnus Andersson