2018

Bebyggelselämningar från yngre stenålder, yngre bronsålder och äldre järnålder. Rapport 2018:28. Arkeologisk förundersökning 2017. Skåne, Lunds stad och kommun, Östra Torn 29:8 och 27:2, fornlämning Lund 139 och 208
Magnus Andersson med bidrag av Per Lagerås

Lunds kommun håller på att sammanställa en ny detaljplan för vad som skall bli ett parkområde – ”Kunskapsparken”, belägen i nordöstra utkanten av Lund. Med detta som bakgrund har Arkeologerna i Lund utfört en arkeologisk förundersökning av två områden inom exploateringsytan. Lämningar av stolphål, gropar och härdar samt ett långhus visar att platsen varit bebodd under yngre stenålder och yngre bronsålder- äldre järnålder.