2015

Rapport 2015:111. Arkeologisk undersökning 2014. Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, Östra Torn 27:13, fornlämning Lund 206.

Ola Kronberg

Under hösten 2014 utfördes en arkeologisk undersökning av en yta som ingår i ett område som planeras bli en vetenskapsstad vid namn Science Village. På platsen påträffades rester av två borttagna dösar, tre fristående fasadanläggningar samt en processionsväg av resta stenar som ledde upp till dösarna.