Stångby

Publikation

Ladugårdsmarken

Rapport 2020:31. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Skälshögslägret 1676

Rapport 2018:12. Arkeologisk utredning 2017, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Stångby 5:28

Rapport 2016:36. Förhistoriska boplatslämningar och delar av det danska härlägret 1676. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Magnus Artursson m.fl.

Publikation

Stångby 5:28

Rapport 2017:42. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017, Skåne. Annika Knarrström