2018

Rapport 2018:12. Arkeologisk utredning 2017. Skåne, Lunds kommun, Stångby socken, Stångby 5:28, fornlämning Stångby 48
Kennet Stark

Mot slutet av Skånska krigets första år 1676 drog den danska armén söderut och slog läger för vintern på höjderna söder om Svenstorps slott vid byn Skälshög. Platsen var väl vald då man därifrån hade god överblick över Kävlingeåns dalgång och den svenska armén som slog läger vid Lilla Harrie norr om ån. De danska soldaterna vistades i lägret i 24 dagar, fram till slaget vid Lund den 4 december, därpå förlades svenska soldater i lägret innan den svenska armén den 11 december tågar vidare mot Södervidinge och efterlämnar en unik lämning från 1600-talet, avgränsad i tid och rum.