2020

Rapport 2020:31. Arkeologisk utredning steg 2. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, Ladugårdsmarken 5:8 och del av Norra Fäladen 4:1, L1988:5628, L2019:6840–6843 och L2019:6845–6846
Tyra Ericson

En arkeologisk utredning steg 2 har ägt rum inom Ladugårdsmarken i norra Lund. Förhistoriska boplatslämningar påträffades inom skilda delar av utredningsområdet.