Vallkärratorn

Publikation

Stångby söder, Vallkärratorn

Rapport 2019:82. Arkeologisk utredning 2018, Skåne. Mathilda Kjällquist, Mats Anglert och Adam Bolander

Publikation

Vallkärratorn 1:47

Rapport 2015:68. Arkeologisk utredning 2015, Skåne. Bo Friman

Publikation

Vallkärratorn 8:8, 8:80 och del av 8:88

Rapport 2016:21. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson m. fl.

Publikation

Två förhistoriska boplatser vid Vallkärratorn

Rapport 2017:84. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 8:8, 8:80 och del av 8:88, Vallkärra 71 och 73. Arkeologisk förundersökning 2016.