På 1790-talet fick den unge handelsbokhållaren Johan Peter Frisk en idé. Han lyckades köpa tillbaka två tomter på Hunnebergsgatan i Linköping som hans familj tidigare ägt. 1795 lät han uppföra de ännu bevarade husen. Bostadshuset var modernt för sin tid, med en lägenhet om tre rum och kök i varje våningsplan. Var Frisk unik för sin tid, eller var det tvärtom ett tecken i tiden? I forskningsprojektet "Hus och hushåll i svenska städer 1600-1850", arbetar vi bland annat med hus och människor i Linköping och Kalmar, m fl städer. Det handlar om bevarade byggnader, arkeologiska undersökningar, skriftliga källor, spår av hantverk och bostadsmiljöer. Projektet bekostas av Berit Wallenbergs stiftelse och leds av arkeologen Göran Tagesson, Arkeologerna (goran.tagesson@arkeologerna.com) och historikern Dag Lindström, Uppsala universitet. Till projektet är knutna flera olika specialister. På den här sidan kommer du kunna följa vårt arbete.