Vi är tillbaka och gräver vid Gullberg och skansen Lejonet. Bilden av det gamla försvarsverket växer sakta men säkert, och i höst fortsätter våra undersökningar av den gamla befästningen. Nu är vi snart klara för den här gången, så låt oss titta närmare på några av våra spännande fynd. 

På östra sidan av berget fick vi fram en stor och välbevarad timmerkista fylld med sten. Vattnet gick troligtvis in mot bergväggen under senmedeltiden, och timmerkistan är förmodligen en del av fundamentet till en brygga. För att kunna datera träkonstruktionen, som uteslutande bestod av ek, har vi tagit prover som ska analyseras med hjälp av dendrokronologisk analys.

Timmerkistan intill östra bergväggen. Foto Arkeologerna.

Precis intill timmerkistan hittade vi en testikeldolk, en vanlig dolktyp som förekom under 1300-1500-talen. Det är den nedre utbuktande delen av själva skaftet som gett upphov till det speciella namnet, och vår dolk har ett skaft som ser ut att vara av masurbjörk. Masurbjörken har en genetisk defekt så veden blir extra hård och får ett flammigt utseende. Testikeldolken användes som stridsvapen, men under senare tid användes den troligen mer som en accessoar. Både arkeologiska fynd och samtida bildmotiv visar att den förekom i både högre och lägre samhällsklasser.

Testikeldolken. Foto Arkeologerna.

Vi hittade också ett skaft till en armborstpil. De armborstpilspetsar vi hittat här innan visade inga tydliga spår av att ha använts i strid, så det är inte säkert att pilarna använts vid något av slagen vid Gullberg. Kanske har någon provskjutit sitt nya armborst här?

Skaftet till en armborstpil. Foto Arkeologerna.