Klor (phalanx 3) av säl (vänster i bild) och björn (till höger) från Sankt Mikael i Lund. Benfynden tyder på pälshantering av det mer exklusiva slaget i kvarteret under medeltiden. Andra benfynd av ekorre, bäver, räv, katt och pälslamm tyder på pälshantering i anslutning till undersökningsområdet.