Dagens fynd. En större kokgrop med fyra stolphål kring sig. Antingen en ställning för att hänga upp matvaror som skall torkas eller rökas över elden. Mer troligt, och något som vi sett på andra boplatser, stolpar som burit upp ett mindre och lätt tak för att skydda kokgropen och dess brukare under mer bistra förhållanden än dagens soliga väder bjöd på.

I bakgrunden jobbar Håkan och Maria på duktigt för att schakta fram mer spännande lämningar!