I går eftermiddag hittade John Hamilton det första långhuset på undersökningsytan.

Det är ett cirka 25 meter långt hus med en preliminär datering till 500-talet e. Kr. Huset förefaller ha brunnit ned. I flera av stolphålen syns spåren efter brunna stolpar. Vi har hittills endast hittat de stolar som stått inne i huset och som burit upp taket.

Vi kommer att fortsätta att leta efter väggstolphål för att närmare kunna bestämma vilken typ av vägg huset har varit utrustat med.