Så här på sluttampen dyker både det ena och det andra upp här på Ribby. En större över två meter bred och trattformad grop är ett exempel.

Det rör sig om en så kallad tjärframställningsgrop där man har staplat tallved ovanpå ett cirkulärt nedgrävt utrymme som huserat ett laggkärl i trä. Därefter har man täckt veden med mossa och/eller torv och långsamt eldat i de de övre delarna för att med hjälp av värme pressa ur tjära ur veden under. Tjäran har droppat ned i kärlet i botten och efter att man har eldat klart har man rakat ur gropen och tagit upp det tjärfyllda kärlet.

Därefter har man haft kring 10-20 liter tjära eller mer att använda sig av till järnåldersgårdens alla bestyr.