Vi har hittat något mycket speciellt vid Ribby Ängar.

Under några dagar har John arbetat med att ta fram ett boningshus från bronsålder. I bilden kan ni se platsen för de takbärande stolparna markerade med kubbar och utanför dessa finns delar av vägglinjen bevarad. Huset har varit cirka 18 meter långt och upp emot 8 meter brett. Avståndet mellan de takbärande stolparna, även kallat bockbredden, har varit upp emot 4 meter vilket inneburit att huset haft en stor och generös inomhusdel, kanske upp emot 150 kvadratmeter. Sett till husets stolpsättning kan det eventuellt vara från den senare delen av äldre bronsålder, kanske kring 1400–1200 F. Kr.

Huset är speciellt också därför att man i Stockholms län endast har funnit ett fåtal kända bronsåldershus sedan tidigare.

Nu kan vi bidra med detta hus till bronsålderns pussel och försöka återskapa livet på en bronsåldersgård i Södertörn för en sisådär 3 400 eller 3 200 år sedan.