Nu har vi haft numismatisk expertis (myntkännare) som tittat på bilder av silvermyntet vi hittade häromdagen. Det är professor Kenneth Jonsson vid Stockholms universitet. Enligt honom är myntet präglat i Abbasidkalifatet, närmare bestämt i Nordafrika. Myntortsnamnet är svårt att utläsa. Myntet är en så kallad dirhem som är präglad någon gång mellan 776 och 797 e.Kr. Det är förmodligen importerat någon gång mellan år 830-870 och kan ha hamnat i jorden cirka 830-890. Myntimporten österifrån börjar mycket blygsamt runt år 800 men börjar ta fart på 830-talet. Mynt från sent 700-tal är dominerande i fynden en bra bit in på 800-talet. Myntet bär en viktig vittnesbörd om vikingatidens omfattande kontaktnät och handel.

Vi har nu funnit två fina fynd från vikingatiden i matjorden. Nu hoppas vi på att finna spår av vikingatida hus och verksamheter under matjorden.