Igår plockade Malin Crona upp den här fina malstenen ur det gropsystem som hon undersöker. En del av groparna förefaller ha varit förvaringsgropar, kanske för säd.