Vi tänkte fortsätta på den inslagna vägen och ge er lite matnyttig information om gropar vi minns. I fredags undersökte Adam en spännande grop med ett distinkt, kompakt och tjockt lerlager i botten. I gropens fyllning fanns keramik från minst ett lerkärl och ett större inslag av eldpåverkad sten. I toppen av gropen hade även ett stolphål grävts ned.

Hur tolkar vi då detta, jo ett förslag är att vi har att göra med en förrådsgrop som fodrats med lera för att fungera som en sval under varmare delar av året (minns ni inlägget för snart två veckor sedan, det här är ännu en liknande grop fast än mer tydlig i utformningen). Efter att gropen slutat användas fylls den igen med avfall från bosättningen, gropar är ju naturligtvis ett alldeles utmärkt sätt att bli av med diverse skräp och sånt som driver runt och förargar vän av ordning.

En längre tid efter att gropen fyllts igen och glömts bort kommer en ivrig husbyggare och skall resa en stolpe, man gräver då ned stolpen rakt igenom den gamla gropen och för en tid vilar en av husets takbärande stolpar i den förra generationens kylskåp/avfallsgrop innan den rycks upp då huset rivs. Ett exempel på en något utdragen ögonblicksbild från livet på en förhistorisk gård på Södertörn.