Mia Englund undersöker för tillfället ett område med svarta, sotiga anläggningar med mycket träkol. Blästermunstycken är en föremålstyp som hör samman med metallhantering, då höga temperaturer ska uppnås i exempelvis en ässja. Dess funktion är bland annat att rikta luftstrålen från bälgen in i härden. Munstyckena förväxlas lätt med vävtyngder då de liknar varandra; runda, plana föremål med ett centralt placerat hål.

Är Mia en smedja på spåren?

Fortsättning följer!