Nu har bronsåldern anlänt på allvar till vår undersökning. I ett mindre stolphål påträffade vi denna underbara lilla skapelse. Det är sannolikt skålen till en lersked. En föremålstyp som börjar användas under den äldre bronsåldern men först blir vanligare under yngre bronsålder. Den bör ha använts i samband med måltider och typen kan kopplas till den nordeuropeiska (Lausitz) dryckes- och matkulturen under bronsålder där gästabudsliknande fester varit centrala för det sociala och rituella livet. Lerskedar har påträffats på några ställen i Mälardalsregionen sedan tidigare, exempelvis i Rasbobygden