Nu schaktar vi de västra delarna av undersökningsytan, närmast bytomten. På bytomten står en runsten och en liten bit ifrån finns också ett mindre gravfält med en gravhög och några runda stensättningar. Förmodligen finns rester av vikingatida gårdar på bytomten. Därför var det inte förvånade att Maria skulle metalldetektera fram ett föremål från perioden. Den lilla bjällran är tillverkad av kopparlegering, brons eller mässing. Bjällran har förmodligen suttit fast på ett barns kläder. Nu hoppas vi på fler fynd från vikingatid.