I veckans utgrävningar i Kalmar undersöktes en källare i Slottsvägen framför den så kallade Slottsvillan, som uppfördes omkring 1880 av telegrafkommissarie Gustaf Leonard Ideström. Fastigheten användes under 1900-talet bland annat som överläkarbostad, barnhem, barnbibliotek och skola. Området var under medeltiden beläget drygt 100 meter väster om hamnen.

Källaren som uppfördes efter freden 1613 dokumenteras. I förgrunden syns ett kalkstensgolv som tillhört den äldre medeltida källaren. Foto: Arkeologerna CC BY

Vi hade möjlighet att undersöka delar av södra och östra murarna av en stenkällare, som har varit åtminstone 5 x 6 meter stor. De förhållandevis smala murarna antyder att själva huset varit i trä. Huset har med stor sannolikhet uppförts efter det att Kalmarkriget avslutades i och med freden vid Knäred år 1613. Vi kunde se att huset drabbats av en förödande brand i mitten av 1600-talet och sedan raserats. Kalmar hemsöktes av en omfattande stadsbrand 1647 och kort därefter flyttades staden till Kvarnholmen.

Källaren hade emellertid en medeltida föregångare! Vi påträffade äldre murverk bakom 1600-talsmurarna. Dessa murar var kraftigt skadade men vi kunde se att det äldre huset haft en något annan orientering. Den äldre källaren hade ett vackert golv av kalksten. Även denna byggnad raserades genom brand, men nu var det av allt att döma striderna sommaren 1611 som orsakade ödeläggelsen. Danska trupper tog staden den 27 maj och den 17 juli gjorde svenska trupper utfall mot danska ställningar. Någon av dessa för kalmarborna förfärliga dagar kan huset ha bränts. Vi hittade bland annat en projektil i brandmassorna.

Projektil i järn, med stor sannolikhet avlossad sommaren 1611. Foto: Arkeologerna CC BY

De olika brandlagren innehöll flera intressanta fynd som berättar om kalmarbornas levandsförhållanden runt år 1600. Här kom bland annat ett horn från dovhjort, som en av Arkeologernas osteologer (benexperter) Ola Magnell skall analysera närmare och han kommer att återkomma med en blogg efter sin studie.

Den äldre medeltida källarmuren var kallmurad, man hade inte använt kalkbruk för sammanfogning av stenar. Foto: Arkeologerna CC BY
Grönglaserat friskakel i en uppmurad ugn från 1600-talets första del. Foto: Arkeologerna CC BY
Skärva från ett holländskt fajansfat från första delen av 1600-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Ett fat i rödgods med motiv av en fågel, troligen början av 1600-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Horn från en liten dovhjort. Foto: Arkeologerna CC BY