Den andra och sista veckan av fältarbetet gick fort! Vi hade tumme med vädret vilket innebar att drönarfotograferingen genomfördes utan problem. Dessutom hann vi med att undersöka och dokumentera ungefär det vi tänkt oss. Och mer ändå!

Kronobergs arkeologiska förening på besök. I bakgrunden syns lämningarna av ett hus från romersk järnålder. Foto Krister Kám Tayanin, Arkeologerna.
Kronobergs arkeologiska förening på besök. I bakgrunden syns lämningarna av ett hus från romersk järnålder. Foto Krister Kám Tayanin, Arkeologerna.

På onsdagen kom nämligen Kronobergs arkeologiska förening på besök. Medlemmarnas intresse var stort då föreningen engagerat sig starkt i Telestadhöjdens fornlämningar och bland annat arrangerat studiecirklar i detta ämne. Medlemmarnas gedigna kunskaper och det faktum att vi bara kunde ta grupper med åtta deltagare per visning ledde till mer ingående diskussioner än vanligt, där olika perspektiv på fornlämningsmiljön lyftes fram.

En av medlemmarna i föreningen, Johannes Virdarson, studerar arkeologi vid Linnéuniversitet och intresserar sig särskilt för skålgropar. Efter visningen fastnade han för ett block vid röset och tittade lite närmare på det. Och minsann! En lite större skålgrop framträder tydligt och ett antal mindre som är lite svårare att säkert bedöma.

Idag har vi påbörjat fyndtvätt, vattensållning av jordprover och registrering. Vi har anledning att återkomma så snart vi hinner med ett nytt inlägg!

Johannes (utan keps) visar skålgroparna för oss. Foto Krister Kám Tayanin, Arkeologerna.
Johannes (utan keps) visar skålgroparna för oss. Foto Krister Kám Tayanin, Arkeologerna.
Blocket med ifyllda skålgropar i sitt sammanhang. Foto Krister Kám Tayanin, Arkeologerna.
Blocket med ifyllda skålgropar i sitt sammanhang. Foto Krister Kám Tayanin, Arkeologerna.