Är det här en källare så är det ingen sval sådan. Åtminstone inte idag.

Alltså den där källaren… I stekande sol fortsätter vi vårt arbete med att utforska den mystiska källaren, som vi inte ens vet är en källare.

Nu har i alla fall arkeologen tillika benexperten Felicia Hellgren grävt fram en mängd djurben här.

– Det är obrända ben från häst, ko, gris och får/get. Troligtvis är det slaktavfall, eftersom bara de köttfattiga delarna hittats, som tänder, fotben och handledsben, säger Felicia.

Betyder det att man slaktat djur just här?

– Nej, när ”källaren” övergavs fylldes den med jordmassor som kan ha hämtats från en avfallsplats som låg på något annat ställe av gården.

Forntida torskkota.

Dessutom fann Felicia massor av fiskben, bland annat en torskkota och ben från strömming och abborre. Allt ger en fin inblick i Norrtil-bornas matvanor. Alldeles utanför källaren undersöker Adam Lindqvist dessutom två ”pizzahällar”.

– Det ser åtminstone ut som det, två spruckna stenhällar invid något som kan vara en härd, säger Adam.