Arkeologerna tar bort det översta lagret av gräs och jord på platån i Norrtil.

Under vikingatiden och medeltiden låg en stormannagård i Norrtil, ett par kilometer nordöst om Sigtuna. Den välbärgade gården var belägen högt uppe på en naturlig platå med fin utsikt över Garnsviken. Här hade man god uppsikt över vilka som kom farande till och från staden.

Inför byggandet av bostäder vid Mjärden i Norrtil får vi nu möjlighet att undersöka 4500 kvadratmeter av denna elitmiljö.

Just nu banas ytan av, vilket innebär att en grävskopa försiktigt tar bort den översta grässvålen. Därunder myllrar det av lämningar; ytan är full av större och mindre stenar som varit del av olika huskonstruktioner.

En lång rad av stenar kan vara en syllstensgrund för ett hus, medan andra stenar är spår efter stolphål, alltså gropar i marken där en takbärande stolpe stått. Mörka fyrkanter som avtecknar sig mot sanden kanske är rester av grophus, det vill säga hus där man grävt ner golvytan i marken.

Ett fint fynd har redan gjorts. Det är ett bryne av skiffer som man kunde slipa knivar och synålar på. Brynet är inte mer än några centimeter och man ser att det är välanvänt.