Nu kan du följa med på en tur i Rosendals slottspark och höra mer om de trädgårdsarkeologiska undersökningar som har utförts i lustparken. 

Vackra Rosendals trädgård och slottspark på Djurgården i Stockholm anlades på 1800-talet. Under de senaste åren har flera arkeologiska undersökningar utförts i området. Genom trädgårdsarkeologin blir berättelserna om våra historiska parker och trädgårdar som ligger dolda ovan och under mark hörda och synliggjorda. Trädgårdsarkeologin har varit ett viktigt verktyg i upprustningen av Rosendals lustpark, som pågått sedan 2018.

Under visningen möter du arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm, Karin Lindeblad och arkeobotaniker/kvartärgeolog Jens Heimdahl från Arkeologerna.

Visningen inleds med en kort introduktion och därefter tar vi oss till 1700-talets promenadpark, som ligger väster om slottsbyggnaden och är den äldsta delen av parken. Vi fortsätter sedan vidare till Slottskullen och visar de påbörjade restaureringsarbetena och arkeologiska undersökningarna.

Läs mer på Kungliga Slottens hemsida: Parkvisning: Trädgårdsarkeologi

Köp biljetter

Datum:

Onsdag 10 maj kl. 16.30–17.30
Onsdag 17 maj kl. 16.30–17.30
Onsdag 20 sept kl. 16.30–17.30

Samling vid porfyrurnan bakom Rosendals slott