Öster om den vikingatida gården i Vikby fanns tidigare en havsvik. Vattnet är sedan länge borta och istället har den tidigare viken ersatts med böljande gröna fält. För en nutida besökare krävs inte mycket med fantasi för att istället för fält förställa sig en lätt krusad vattenspegel som skär in i landskapet öster om gården. Om viken funnits kvar än idag hade stranden, en varm sommardag, med all säkerhet varit full med badande människor.

Framför arkeolog Anton Seiler anas den rektangulära husgrunden. I bakgrunden, invid stranden, återfinns två tydliga stenkonstruktioner som leder ut mot den tidigare viken.

Närheten till havet har av allt att döma bidragit till att gården förläggs just här. Varför var då närheten till vatten så viktigt? Om vädret tillät doppade sig nog även gårdens invånare, men den primära funktionen har varit en annan. Vatten har i alla tider underlättat kommunikationer likväl som införsel/utförsel av varor. Sett utifrån det perspektivet ter sig gårdens läge som mycket gynnsamt. Strandzonen användes dessutom av gårdens befolkning när man behövde laga båtar och inte minst för fiskerelaterade aktiviteter med mera.

När vi arkeologer banade av den strandnära zonen framkom några mycket intressanta stenkonstruktioner. En av dessa bildar en rektangel och den tolkar vi som en grund. Kan den vara någon slags förrådsbyggnad relaterad till aktiviteterna som skett i strandzonen eller en magasinsbyggnad för varor? Nu under sensommaren kommer vi undersöka byggnaden för att reda ut dess funktion. I närheten påträffades även två avlånga och breda stensträngar som var lagda i vinkel, delvis parallellt med varandra. De är inte helt olika de båtlänningar som än idag används i vårt avlånga land.

Håll utkik efter sensommarens/höstens visningstillfällen. De kommer att utlysas via vår sociala medier. För den intresserade finns även söndagen den 30:e augusti att lägga till i almanackan. Då är det dags för Arkeologidagen som är en nationell temadag för alla som vill upptäcka Sveriges kulturhistoria och lära sig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Vår undersökning kommer under Arkeologidagen att vara öppen för intresserad allmänhet mellan kl. 9–13.