Bilden visar en stubbåker i den södra utkanten av Staffanstorp i sydvästra Skåne. Den sista skörden har bärgats: jordhögar och hus skvallrar om att förändring är på gång. Under 2017 påbörjas etapp IV i utbyggnaden av Vikhemsområdet. På sikt ska omkring tusen personer bo och leva här. Utbyggnaden innebär också att man knyter an till ett platsbruk med gamla anor.

Den lilla ”höjd” som fotografen står på ligger nämligen på en järnåldersboplats som ska undersökas med start i slutet av september. Av förundersökningarna att döma har människor bott här från romersk järnålder (ca 200 e. Kr.) och ända fram in i vikingatiden (800-1050 e. Kr.). Spår efter hus och olika aktiviteter finns inom hela den fem hektar stora boplatsen. Några fynd framstår som särskilt spännande: skelettdelar av offrade hästar, påkostade dräktsmycken och ett frankiskt mynt från 800-talet visar att resursstarka människor med omvärldskontakter bodde och verkade på platsen.

I kommunens information om Vikhemsområdet framhålls det fördelaktiga läget i förhållande till Malmö och Lund. Men under järnåldern var det närheten till centralplatsen i Uppåkra som gällde. Ett mål med den nu aktuella undersökningen i Vikhem är just att belysa förhållandet mellan centralplats och kringliggande boplatser.  På vilka sätt drog man nytta av varandra?