Idag grävde vi fram vårt längsta hus hittills.

Huset är strax över 30 meter långt och spåren av det består av nio stolphålspar efter den takbärande konstruktionen. Efter förundersökningen daterades träkol från ett stolphål i huset till folkvandringstid (400-550 e.Kr) med hjälp av kol-14 analys.

Bengt Söderberg stående i huset.
En fin folkvandringstida fibula som vi plockade fram en bit från huset.