Iohannes firar sin födelsedag med att ge oss en riktigt fin fibula i present. Tack och grattis!

Under förundersökningen fann man tre gropar vilka tolkades som hästoffergropar. Ben i en av dem daterades till 500-talet e Kr. Nu har vi funnit ytterligare en, ett stycke från de övriga. Vi hade tur. Som synes på bild 1 åstadkom grävskopan viss förödelse i den ytligt belägna gropen. Bild 2 visar de nedre extremiteterna inklusive en liten hov som delvis var dolda under kraniet. Ola Magnell dokumenterade den prydliga installationen som starkt erinrar om de övriga tre.