Vi har nu börjat gräva ut de första anläggningarna och direkt poppar det upp förkolnade sädeskorn. Dessa är skalkorn, järnålderns absolut vanligaste sädesslag och i mångt och mycket grunden för samhällsekonomin. Det var väl anpassat till järnålderns klimat och användes till flatbröd, gröt och ölbryggning.

På centralplatsen Uppåkra spelade hantering och redistribution av skalkorn en stor roll och möjligen var gårdarna på Vikhem indragna i detta utbyte.