Lite variation skadar väl inte?

I anslutning till en koncentration av metallföremål från järnåldern finner vi den här lilla holkyxan av brons, som är bortåt tusen år äldre än järnåldersföremålen. Små holkyxor dateras som regel till de yngre delarna av bronsåldern, ungefär 900-500 f. Kr. Yxan har varit en arbetsyxa, dess vinkelböjda skaft av trä har sedan länge förmultnat.