I morse inleddes metalldetekteringen på Vikhemsboplatsen. Flera fina fynd har redan sett dagens ljus, bland annat ett rundspänne och ett likarmat spänne med dateringar till vendeltiden (cirka 550-800 e. Kr.).

Ett arabiskt silvermynt som förmodligen härrör från vikingatiden (cirka 800-1050 e. Kr.) var klippt itu, för att användas som betalningsmedel. Föremål från dessa yngre perioder var förväntade, eftersom de också påträffades under förundersökningen. Mer spännande var då ett äldre föremål, en praktfull korsformig fibula (dräktspänne) med halvrund huvudplatta (400-talet e. Kr). Trots sin storlek på drygt 10 cm har dräktsmycket klarat sig förvånansvärt bra i åkermarken.

Det vendeltida rundspännet. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Den korsformiga fibulan. Foto: Arkeologerna (CC-BY)