Yngre järnålder var en orolig tid. Därför är det inte förvåndande att vi har påträffat en del vapendetaljer på grävningen. Här ses från ovan en triangulär svärdsknapp från tidig vikingatid (800-tal), som suttit längst ut på svärdssandtaget. I mitten syns en spjutnit från vendeltid (550-800 e.Kr). Nederst syns en pansarbrytande pilspets.

Med en sådan kunde man skada en motståndare iklädd ringbrynja.