Dagens metallföremål presenteras i två kronologiska paket: Ovanpå plastpåsarna ligger vendeltida föremål (550-800 e. Kr.). Här noterar vi att näbbfibulan gör entré.

I Uppåkra-materialet är näbbfibulan det mest frekvent förekommande dräktspännet. Ett betydligt mer sällsynt fynd är den så kallade sköldtornen. Den härrör från ett bälte och troligtvis då ett vapenbälte.

I handflatan vilar vikingatiden (800-1050) i form av ett klippt arabiskt silvermynt och ett fragment av en armring. Hittills har vi funnit tre arabiska silvermynt. Så snart vi hunnit konsultera numismatisk expertis återkommer vi information om var och när mynten är präglade.