Idag besöker osteolog Ola Magnell undersökningen och går igenom de djurben som vi hittills samlat in. De flesta ben var från får, men det finns också hästben, ben från nötkreatur, höns och svin. Olas undersökning kommer att ge en god bild av djurhållningen på platsen. Här visar Ola upp ett tjurhorn.